Dwa języki, jedna rozmowa – udane rozmowy z przekładem ustnym

Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą około dwadzieściorga tłumaczek i tłumaczy ustnych z Berlina z wykształceniem translatologicznym i wieloletnim doświadczeniem zawodowym na konferencjach i w kontaktach z instytucjami publicznymi i prywatnymi. Jako Berlińska Inicjatywa na rzecz Dobrego Tłumaczenia pomagamy zadbać o udaną komunikację zarówno tłumaczkom/tłumaczom, jak i instytucjom i organizacjom oraz ludziom, którzy korzystają z usług tłumaczeniowych.
Czym się zajmujemy?
Dzielimy się wiedzą o funkcjach przekładu ustnego (także tych mniej oczywistych), o prowadzeniu rozmów w kontekście wielojęzycznym oraz o możliwościach prostego i skutecznego porozumienia się mimo barier językowych. W tym celu uwrażliwiamy uczestników i wyjaśniamy im podstawy przekładu oraz optymalne warunki dla skutecznego tłumaczenia w dziedzinach spraw socjalnych, służby zdrowia, szkolnictwa, kształcenia, wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej.

Jakimi zasadami kierujemy się?

Każdy człowiek ma prawo do uzyskiwania informacji i uczestnictwa w komunikacji.

Sprzeciwiamy się dyskryminacji z powodu nieznajomości języka.

Popieramy inkluzję językową i partycypację obywatelską.

Powołujemy się na zasady UNHCR dotyczące etyki przekładu ustnego.

Przekład ustny zawiera w sobie pośrednictwo językowe i kulturowe.

Tłumaczek i tłumaczy nie można w tym kontekście zastąpić maszynami.

Korzystamy z aktualnych badań naukowych i praktyki zawodowej.

Cenimy sobie równoprawne traktowanie i wymianę doświadczeń z organizacjami zawodowymi.

Nasze żądania

Przestrzeganie art. 3 (3) Ustawy Zasadniczej Niemiec: „Nikt nie może być dyskryminowany ani uprzywilejowany ze względu na płeć, pochodzenie społeczne, rasę, język, kraj i pochodzenie narodowe, wyznanie, poglądy religijne i polityczne.”

Zapewnienie partycypacji obywatelskiej poprzez dostęp do profesjonalnego przekładu ustnego.

Jednolite standardy kształcenia i jakości.

Uznane przez państwo struktury kształcenia i doskonalenia zawodowego dla tłumaczek i tłumaczy ustnych w zakresie przekładu ustnego środowiskowego.

Kursy doszkalające dla osób korzystających z usług tłumaczenia ustnego (urzędniczki/urzędnicy, prawniczki/prawnicy, sędzie/sędziowie, policjantki/policjanci, lekarki/lekarze, pracownice/pracownicy socjalni, terapeutki/terapeuci, pielęgniarki/pielęgniarze).

Uczciwe warunki pracy i odpowiednie wynagrodzenie dla tłumaczek i tłumaczy ustnych.

Nasza oferta

Nasza oferta skierowana jest do tłumaczek/tłumaczy oraz do osób, które korzystają z ich usług. Chcemy ułatwić Państwa współpracę i polepszyć komunikację między dwoma językami.

W tym celu opracowaliśmy różne programy działania, które możemy dopasować do Państwa indywidualnych potrzeb.

Oferta dla instytucji i organizacji współpracujących z tłumaczkami i tłumaczami ustnymi:

Prezentacje tematyczne

na temat wszystkich aspektów przekładu ustnego w ramach szkoleń wewnętrznych lub doskonalenia zawodowego prowadzonego przez organizacje zewnętrzne.

Szkolenia uwrażliwiające dla pracowników

Rozmowa przy pomocy tłumaczki/tłumacza wymaga dostosowania technik prowadzenia rozmowy. Omówimy z Państwem najważniejsze czynniki i warunki ułatwiające współpracę z tłumaczkami/tłumaczami i podnoszące skuteczność prowadzonych rozmów. Własne doświadczenie nauczyło nas: Im niższy poziom wykształcenia zawodowego tłumaczki/tłumacza, tym ważniejsze jest uwrażliwienie pracowników w temacie współpracy z nią/nim.

Doradztwo strukturalne

Jeśli współpraca z tłumaczami jest nieodłączną częścią codziennej pracy w Państwa organizacji, przeprowadzimy analizę organizacji i potrzeb i opracujemy razem z Państwem rozwiązania dopasowane do Państwa instytucji. Celem doradztwa strukturalnego jest określenie warunków, przy których wszyscy uczestnicy mogą we wzajemnej współpracy najskuteczniej osiągać swoje cele.

Hospitacja

Towarzyszymy Państwu przy pracy i wspólnie analizujemy sytuacje, w których skorzystano z przekładu ustnego. W czasie hospitacji poznajemy konkretne uwarunkowania i oczekiwania wobec usług tłumaczeniowych. Hospitacja tworzy solidny fundament do rozwijania zindywidualizowanych programów kształcenia i wytycznych dla pracowników.

Oferta dla tłumaczek i tłumaczy chcących doskonalić się zawodowo i poznać koleżanki i kolegów po fachu:

Szkolenia uwrażliwiające dla tłumaczy na różne tematy

Oferujemy warsztaty i seminaria, w których przybliżamy najważniejsze zasady profesji, rolę tłumaczy oraz techniki przekładu ustnego oraz radzimy, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i stresem. Ponadto omawiamy takie tematy jak specyfika przekładu ustnego w różnych instytucjach (sądy, policja, urzędy, służba zdrowia) oraz korzystanie z rozwiązań technicznych w sytuacjach zawodowych.

Mentoring

Oferujemy również wsparcie w koleżeńskiej formie podczas zleceń. Po zleceniu omówimy razem wyzwania wynikające z konkretnej sytuacji (np. specyficzne techniki tłumaczeniowe, prowadzenie rozmowy, komunikacja niewerbalna i międzykulturowa). Taka forma wsparcia może okazać się bardzo cenną – poprzez nią możemy udzielić Państwu konkretnych, praktycznych porad i pomóc w rozwoju zawodowym.

Koleżeńskie konsultacje

Na regularnych spotkaniach z koleżankami i kolegami po fachu omawiamy trudne sytuacje z naszego życia zawodowego, żeby wzajemnie się wspierać. Na każde spotkanie przychodzi od pięciu do ośmiu osób o różnym poziomie wiedzy i doświadczenia. Jedna z nich opowiada o niedawno przeżytej sytuacji z własnego doświadczenia zawodowego, którą omawiamy w grupie z zachowaniem uprzednio ustalonych zasad. Poufność i wzajemny szacunek są dla nas przy tym najważniejsze. Od uczestników wymagamy jedynie chęci dokonania autorefleksji i zastanowienia się nad swoim zachowaniem.

(The team section and more contents are written in German.)

Diese Webseite benutzt nur essenzielle Cookies. Mehr Details dazu in der Datenschutzerklärung.